Informacja o misji gospodarczej do Szwecji i Danii, 07.04.-11.04.2014

16.04.2014

Kaplast Sp. z o.o. uczestnikiem misji gospodarczej do Szwecji i Danii! Misja gospodarcza odbyła się w terminie 07.04 do 11.04.2014. Dała ona nam możliwość spotkania się z przedstawicielami biznesu Szwecji i Danii oraz rozpoznania rynku skandynawskiego. Program misjo przewidywał następujące spotkania i wydarzenia: 1. Udział w targach Plastteknik Nordic 2014 – największej imprezie targowej branży tworzyw sztucznych w Skandynawii. 2. Spotkania B2B z przedstawicielami biznesu w Danii. 3. Spotkanie z przedstawicielem Ambasady Polskiej w Kopenhadze. Wszystkie punkty programu misji odbyły się i dały nam możliwość poznania rynku skandynawskiego oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Misja gospodarcza została zorganizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów i została sfinansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Spotkania handlowe w ramach misji gospodarczej były znakomita okazją do promocji regionu kujawsko-pomorskiego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz wszystkich firm biorących w niej udział. Na efekty misji przyjdzie nam poczekać, ale już dziś możemy stwierdzić, że poznanie rynku skandynawskiego otwiera przez naszą firmą nowe możliwości pozyskania partnerów handlowych.

logo