Informacja o przetargu na wykonanie materiałów promocyjnych

07.01.2019

Kaplast Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Oferentów do składania ofert w zakresie druku i produkcji materiałów reklamowych w projekcie:

. „LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Tyburek pod adresem e-mail: ktyburek@kaplast.com.pl lub pod nr telefonu +48 606 852 732.

Zapraszamy do składania ofert.