Kaplast Sp. z o.o. beneficjentem dotacji w programie PO IG Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B – Zapytanie ofertowe

01.12.2011

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące planowanego zakupu zintegrowanego oprogramowania komputerowego typu ERP w zakresie realizacji projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Wszelkie informacje na stronie internetowej: www.kaplast.com.pl/dotacje

Zapraszamy do składania ofert.