Kaplast Sp. z o.o. beneficjentem dotacji w programie PO IG Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

26.09.2011

Wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego do zarządzania firmą rozpocznie się od 01.10.2011. W tym dniu zostanie ogłoszony przetarg na sporządzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie najbardziej kompatybilnego i efektywnego rozwiązania informatycznego integrującego systemy komputerowe firmy Kaplast oraz jej partnerów zagranicznych. Więcej informacji zostanie zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do składania ofert.