Dotacje i przetargi

Przetarg ofertowy

29.05.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup systemu chłodzenia wody obiegowej.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż systemu chłodzenia wody obiegowej.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

system_chlodzenia

Przetarg ofertowy

20.05.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup systemu centralnego dozowania tworzywa.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż systemu centralnego dozowania tworzywa.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

system_dozowania

Przetarg ofertowy

15.03.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup wtryskarki o sile zwarcia 800T.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wtryskarkę o sile zwarcia 800T.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

800T

Zapraszamy do składania ofert.

Przetarg ofertowy

15.03.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup wtryskarki o sile zwarcia 110T.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wtryskarkę o sile zwarcia 110T.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

110T

Zapraszamy do składania ofert.

Przetarg ofertowy

05.03.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup systemu wtrysku z gazem.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na system wtrysku z gazem.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

Zapytanie

Zapraszamy do składania ofert.

Przetarg ofertowy

05.03.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, technologii wtryskiwania kontroli jakości podczas formowania, obsługi robotów ENGEL oraz metrologii.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kadry czynnikiem sukcesu Kaplast Sp. z o.o.” nr projektu: WND-POKL.08.01.01-04-278/12 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń technicznych.
Zapytanie ofertowe oraz załączniki można pobrać tutaj:

formularz

Zaproszenie

zrealizowane

Zapraszamy do składania ofert.

Przetarg ofertowy

04.01.2013

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup suwnicy

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych” nr projektu: POIG.04.03.00-00-670/11 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na suwnicę.
Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:

zapytanie_suwnica

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wybór Generalnego Wykonawcy

29.06.2012

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

Temat: Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej, ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz, działka nr 4/249

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na budowę hali produkcyjnej w generalnym wykonawstwie przy ul. Hutniczej 113, Bydgoszcz; działki nr 4/249, obręb 137
Dane ogólne :
– powierzchnia zabudowy – 740,4 m²
– długość hali – ok. 41,5m
– szerokość hali – 18m
– wysokość hali – 9,5m
– kubatura hali – 6 230m³

I. Podstawa złożenia oferty

Podstawą złożenia oferty i wyceny jest projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe
Marssel s.c. Chazbijewicz Stefan & Sławomir

Prosimy o przedstawienie oferty na budowę hali produkcyjnej zgodnie z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie firmy Kaplast Sp. z o.o przy ulicy Hutniczej 113 w Bydgoszczy.

1. planowany termin rozpoczęcia robót – 10.08.2012
2. planowany termin zakończenia robót – 31.01.2013

II. Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert:
1. Cena 60%
2. Termin płatności 10%
3. Gwarancja 10%
4. Doświadczenie w budowaniu średniopowierzchniowych hal produkcyjno – magazynowych 20% (prosimy o dołączenie do oferty referencji lub adresów przykładowych zrealizowanych przez Państwa średniopowierzchniowych projektów budowlanych)

III. Oferta powinna również zawierać:
1. Harmonogram robót
2. Termin ważności oferty

III. Termin nadsyłania ofert:
Oferta może być przesłana:
• Za pośrednictwem poczty na adres: Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz
• Osobiście w siedzibie firmy Kaplast Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.kaplast.com.pl

Termin złożenia ofert : 13.07.2012
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż dnia 06.08.2012

Osoby kontaktowe :
Grzegorz Kapka tel. 52 374 70 21 lub gkapka@kaplast.com.pl

IV . Informacje dodatkowe:
– możliwość złożenia oferty częściowej – nie
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg ofertowy

17.04.2012

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ETAP III Zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania
W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

 

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania.
W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Jako dostawca powyższego oprogramowanie wybrana została firma Computec SA ze Świebodzina. Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg ofertowy

02.04.2012

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

Zakup usługi

ETAP III Zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania
W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: Zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania SAP B1 w zakresie realizacji projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego systemu informatycznego, w celu informatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-04-016/10

Planowany termin realizacji 3 etapu projektu związanego z zapytaniem ofertowym od dnia 01.04.2012 do dnia 31.05.2012.

Etap 3: pt.: „Zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania”.
Celem działania będzie zakup usług eksperckich związanych z testowaniem i walidacją wdrożonego oprogramowania SAP B1 oraz platformy wymiany danych B2B w firmie Kaplast z jej partnerami handlowymi i kontrahentami.

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta
• Datę sporządzenia oferty
• Całkowitą cenę netto i brutto
• Warunki i termin płatności
• Podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową

Oferta może być przesłana:
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kaplast@kaplast.com.pl
• Za pośrednictwem poczty na adres: Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz
• Osobiście w siedzibie firmy Kaplast
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.kaplast.com.pl
Termin składania ofert upływa 09.04.2012.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż dnia 16.04.2012.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, znajomości systemu SAP B1 i doświadczenia w testowaniu i walidacji wdrożenia oprogramowania.
Dodatkowych informacji odnośnie zakresu zapytania ofertowego udziela: Przemysław Deżakowski, Tel. 52 3747021 wewn. 22 lub pdezakowski@kaplast.com.pl.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargu:

05.01.2012

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ETAP II: Zakup oprogramowania informatycznego przeznaczonego do integracji systemów, zakup ręcznego komputera przenośnego, zakup eksperckich usług informatycznych dotyczących wdrożenia zakupionej infrastruktury. W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na zakup oprogramowanie ERP wraz z platformą B2B. Jako dostawca powyższego oprogramowanie wybrana została firma Computec SA ze Świebodzina. Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za udział w przetargu.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargu:

22.12.2011

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ETAP II: Zakup oprogramowania informatycznego przeznaczonego do integracji systemów, zakup ręcznego komputera przenośnego, zakup eksperckich usług informatycznych dotyczących wdrożenia zakupionej infrastruktury. W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Decyzja o wyborze dostawcy oprogramowania ERP oraz platformy typu B2B nastąpi w dniu 05.01.2012.

Zapytanie ofertowe

01.12.2011

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

ETAP II: Zakup oprogramowania informatycznego przeznaczonego do integracji systemów, zakup ręcznego komputera przenośnego, zakup eksperckich usług informatycznych dotyczących wdrożenia zakupionej infrastruktury. W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania informatycznego przeznaczonego do integracji systemów informatycznych firmy Kaplast i jej partnerów handlowych w zakresie realizacji projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego systemu informatycznego, w celu informatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-04-016/10

Planowany termin realizacji 2 etapu projektu związanego z zapytaniem ofertowym od dnia 01.12.2011 do dnia 31.03.2012.

Etap 2: pt.: „Zakup oprogramowania informatycznego przeznaczonego do integracji systemów, zakup ręcznego komputera przenośnego, zakup eksperckich usług informatycznych dotyczących wdrożenia zakupionej infrastruktury”.
Celem działania będzie zakup i wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego systemy informatyczne firmy Kaplast i jej partnerów handlowych na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. Dokument analizy przedwdrożeniowej będzie przesyłany pocztą elektroniczną potencjalnym oferentom w formacie pdf na żądanie.

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta
• Datę sporządzenia oferty
• Całkowitą cenę netto i brutto
• Termin ważności oferty
• Warunki i termin płatności
• Maksymalny czas realizacji
• Podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową

Oferta może być przesłana:
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kaplast@kaplast.com.pl
• Za pośrednictwem poczty na adres: Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz
• Osobiście w siedzibie firmy Kaplast
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.kaplast.com.pl
Termin składania ofert upływa 09.12.2011.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż dnia 14.12.2011.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, funkcjonalności oprogramowania i zakresu integracji z partnerami oraz wartości marketingowej oferowanego systemu.
Dodatkowych informacji odnośnie zakresu zapytania ofertowego udziela: Przemysław Deżakowski, Tel. 52 3747021 wewn. 22 lub pdezakowski@kaplast.com.pl.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargu:

20.10.2011

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

Zakup usługi:
„Analizy przedwdrożeniowe” – Etap I Projektu –
W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

 

Informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Decyzja o wyborze dostawcy usługi polegającej na dokonaniu analizy przedwdrożeniowej systemu zarządzania typu B2B nastąpi w dniu 24.10.2011.

Zapytanie ofertowe

01.10.2011

Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

Zakup usługi:
„Analizy przedwdrożeniowe” – Etap I Projektu –
W ramach PO IG Działanie 8.2:
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi eksperckiej w zakresie realizacji projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego systemu informatycznego, w celu informatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-04-016/10

Planowany termin realizacji 1 etapu projektu związanego z zapytaniem ofertowym od dnia 01.10.2011 do dnia 30.11.2011.

Etap 1: pt.: „Analizy przedwdrożeniowe”. Celem działania będzie opracowanie najbardziej kompatybilnego i efektywnego rozwiązania informatycznego integrującego systemy informatyczne. Zbadany zostanie zakres współpracy Kaplast i 3 partnerów, a analiza oparta będzie na oczekiwanym stopniu automatyzacji procesów biznesowych.

Produktem usługi ma być raport z analizy przedwdrożeniowej zawierający następujące elementy:

• Zakres funkcjonalny wdrożenia
• Zakres organizacyjny wdrożenia
• Cele wdrożenia (wypracowane wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu B2B)

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta
• Datę sporządzenia oferty
• Całkowitą cenę netto i brutto
• Termin ważności oferty
• Warunki i termin płatności
• Maksymalny czas realizacji analiz przedwdrożeniowych
• Podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową

Oferta może być przesłana:
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kaplast@kaplast.com.pl
• Za pośrednictwem poczty na adres: Kaplast Sp. z o.o., ul. Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz
• Osobiście w siedzibie firmy Kaplast

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.kaplast.com.pl
Termin składania ofert upływa 17.10.2011.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż dnia 20.10.2011.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, terminu realizacji, doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania.
Termin przygotowania raportu z analizy przedwdrożeniowej –do dnia 30.11.2011.
Dodatkowych informacji odnośnie zakresu zapytania ofertowego udziela: Przemysław Deżakowski, Tel. 52 3747021 wewn. 22 lub pdezakowski@kaplast.com.pl.

Otrzymaliśmy dotacje z Unii Europejskiej

Kaplast sp. z o.o. jest Beneficjentem środków pomocowych z funduszy strukturalnych dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

2006r. Program Phare 2003 – Regionalny Program Wsparcia MSP- FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez wyposażenie zakładu KAPlast w nowoczesny system suszenia wyrobów i dozowania tworzywa”
Umowa Nr 2003/004-379/05.04-04/02/0122

2007r. Program SPO WKP 2.2.1
Tytuł projektu: „Uruchomienie laboratorium B+R oraz wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych”
Umowa Nr SPOWKP/2.2.1/1/04/16

2009r. RPO WK-P na lata 2007-2013, 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Tytuł projektu „Nowe produkty, nowi klienci, nowe rynki – innowacyjna technologia szansą na rozwój spółki Kaplast z Bydgoszczy” . Umowa nr WPW.II.3043-2-213-65/2009.