1. Start
  2. |
  3. Polityka prywatności
Polityka prywatności

W firmie Kaplast zastosowana została polityka prywatności, znana jako Procedura Bezpieczeństwa Informacji. Jest to kompleksowy zestaw zasad i wytycznych mających na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji przechowywanych i przetwarzanych przez firmę. Procedura Bezpieczeństwa Informacji definiuje standardy bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, partnerów i klientów Kaplast. Jej głównym celem jest minimalizacja ryzyka związanego z naruszeniem danych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wdrożenie tej polityki pozwala na skuteczną identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami. Pracownicy firmy Kaplast są regularnie szkoleni w zakresie przestrzegania Procedury Bezpieczeństwa Informacji, co pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu świadomości i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych. Polityka ta obejmuje również postępowanie w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, takich jak wycieki danych czy ataki cybernetyczne. Jest to fundamentalny element kultury organizacyjnej Kaplast, który podkreśla priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa informacji we wszystkich działaniach i decyzjach firmy. Dzięki Procedurze Bezpieczeństwa Informacji, Kaplast buduje zaufanie swoich klientów i partnerów, zapewniając im, że ich dane są odpowiednio chronione i zarządzane z najwyższą starannością.

Logotyp

Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź jakie materiały możemy dla Ciebie wykonać.

Linkedin

Więcej o nas i polecanych nowinkach branżowych dowiesz się na naszym profilu LinkedIn