Projekty unijne

18/05/2018

Firma KAPlast Sp. z o.o. realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowych produktów i technologii w firmie KAPlast”

 

Cel projektu: Opracowanie technologii projektowania form wtryskowych, dzięki której będzie można tworzyć formy z materiałów dobranych w sposób wydłużający żywotność form.

 

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostaną prace adaptacyjne w istniejącym budynku oraz zakupione wyposażenie badawcze w celu utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w firmie KAPlast. W ramach prowadzonych w tym centrum prac opracowana zostanie nowa technologia i procedura określenia warunków brzegowych projektu form wtryskowych pod kątem doboru materiałów konstrukcyjnych skutkująca produkcją form o dłuższej żywotności i niższych kosztach eksploatacji.

 

Całkowita wartość projektu: 1 295 399,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 473 926,50 zł

Wkład własny: 821 472,60 zł