1. Home
  2. |
  3. Projekty unijne
Projekty unijne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Przedsiębiorstwo KAPlast SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, pn.: „Wdrożenie w działalności firmy KAPLAST Sp. z o.o. oprogramowania do analizy danych produkcyjnojakościowych i automatycznego ich zbierania, zarządzania projektami oraz modułu CRM wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów”.

Celem projektu jest wdrożenie w ramach działalności firmy KAPlast innowacji procesowych
polegających na ucyfrowieniu procesów biznesowych. Pandemia COVID19 spowodowała w
przedsiębiorstwie konieczność dokonania zmian w działalności KAPlast, których wprowadzenie umożliwi mu funkcjonowanie w sytuacji braku dostępu pracowników do infrastruktury firmy, spowodują automatyzację procesów oraz umożliwią zdalną kontrolę i nadzór nad tymi procesami oraz pracownikami.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:


Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 szt.,
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 289120,00 zł,
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 43368,00 zł.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji: 3 szt.,
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 3 szt.

Korzyściami z realizacji projektu będzie możliwość zachowania ciągłości pracy przedsiębiorstwa oraz możliwość dalszego rozwoju w kierunku zgodnym z Przemysłem 4.0, dzięki czemu firma utrzyma dobre wyniki finansowe oraz relacje z partnerami biznesowymi. Projekt pozwoli także na utrzymanie przez firmę KAPlast wysokiej pozycji rynkowej.

Wartość projektu: 289 120,00 zł
Dofinansowanie: 231 296,00 zł

Logotyp

Feel free to contact us.

Check what we can make for you.

Linkedin

Więcej o nas i polecanych nowinkach branżowych dowiesz się na naszym profilu LinkedIn

Logotyp
Contact

Hutnicza 113
85-873 Bydgoszcz

Contact
Useful information