Contact

KAPlast Sp. z o.o.

Hutnicza 113, 85-873 Bydgoszcz

tel. +48 52 374 70 21
fax +48 52 374 70 23

NIP PL9671176274
KRS: 0000180278
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł

Przemysław Deżakowski

Operatons Director

Phone +48 698 663 869
e-mail:

pdezakowski@kaplast.com.pl

Sales Department

RFQs to be sent to e-mail: RFQ@kaplast.com.pl

Daniel Hoppe

Technical Sales Manager

Phone +48 664 188 294
e-mail: dhoppe@kaplast.com.pl

Katarzyna Tyburek

Key Account manager

Phone +48 606 852 732
e-mail: ktyburek@kaplast.com.pl

Weronika Bagrowska

Account manager

Phone +48 662 418 799
e-mail: wbagrowska@kaplast.com.pl

Purchasing department

Jarosław Ignaczak

Purchasing manager

Phone +48 795 465 774
e-mail: jignaczak@kaplast.com.pl

Accountant

Magdalena Kawczyńska

Accountant

Phone +48 52 374 70 21 ext. 28
e-mail:

ksiegowosc@kaplast.com.pl

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message